Mateřská škola Aš
Nohova 2201

Aktuality

9. 10. 2019 - SLUNÍČKA A MOTÝLKOVÉ - VÝJEZD DO CHEBU - ŠKOLNÍ STATEK (ODJEZD BUS 8. 15 HOD, CENA 30.-KČ)

____________________________________________________________________________

______________________________________________

_____________________

Z DŮVODU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VAŠICH DĚTÍ, BUDOU FOTOGRAFIE UKLÁDÁNY POD HESLEM. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE PRO KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK OBDRŽÍTE VE SVÉ TŘÍDĚ U UČITELEK.

___________________________________________________________

INFORMACE O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NALEZNETE  také NA NOVÉM WEBU NAŠÍ ŠKOLY

https://www.webskoly.cz/msnohova

 

____________________________________________________________________________________________________

 

______________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE JIŽ TŘETÍM ROKEM ZAPOJILA DO PROJEKTU „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“,  KTERÝ JE POD ZÁŠTITOU STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.

____________________________________________________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA  JE ZAPOJENA DO PROJEKTU MŠMT – „ZABEZPEČENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL“

 ___________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU -

"RECYKLOHRANÍ - UKLIĎME SI SVĚT"

________________________________________________________________________________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU „MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA“ – PROJEKT IMPLEMENTACE KAP 1 V KARLOVARSKÉM KRAJI

 

__________________________


MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“, KTERÝ JE POD ZÁŠTITOU MŠMT

 

______________________________________________________

Mateřská škola je zapojena do projektu EU a MPSV

"OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI"

_______________________________________________________________________

LOGOLINK

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ NOHOVA AŠ

KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Název projektu: ,,Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ Nohova Aš´´

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003192

Zahájení realizace projektu: 1. 1.2017

Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory 292 136,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mateřská škola Aš, Nohova 2201 se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy  č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost , individualizace ve vzdělání.

Práce pedagoga s dvouletými dětmi je velmi specifická. Cílem je podpořit pedagogy MŠ a to prostřednictvím absolvování akreditovaného programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Dalším cílem projektu je realizace setkávání s rodiči a poskytování dostatečného prostoru a informací pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dětí do ZŠ. MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

__________________________________________________________________________________________________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACE "BEZPEČNÁ ŠKOLA"

______________________________________________________

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Documents/EVVO_odpady_katalogy.pdf